زمان ارسال 7 الی 10روز کاری
ضمانت سالمت کالا و کیفیت متریال
هزینه ارسال باتوجه به وزن محصول، یک مقصده یا دو مقصده بودن باربری شهر شما، هزینه انبار داری هرشهر متفاوت هست و بصورت پس کرایه دریافت می شود و به عهده مشتری میباشد.